Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Zkušební řád pro záchranné psy SZBK ČR - 2022
(pdf, 2,8 MB)

Novelizace zkušebního řádu schválená na Sjezdu SZBK ČR, z.s. dne 26.6.2021 s účinností od 1.1.2022

ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň

Zkouška záchranných prací v sutinách 2.stupně je vyšší zkouškou kategorie sutinového vyhledání pohřešovaných osob. Pes musí prokázat schopnost práce v terénu se zvýšenými nároky na pohyb včetně práce v noci a vyrovnat se s rušivými vlivy i vyšší obtížností úkrytů osob.

Speciální cvik se u zkoušky ZZP2 provádí dvakrát, vždy s různým i terény a osobami. Jeden terén se prohledává jako denní a jeden jako noční práce.

Terény mají odpovídající rozměr s ohledem na obtížnost sutiny: min. 1500 m2 pro sutinu velmi náročnou na pohyb psa, v případě sutiny jednodušší na pohyb psa má rozhodčí právo rozsah terénu přiměřeně zvětšit až o 50%.

Jako terény musí být použity haldy sutiny, panelů nebo speciální sutinové trenažéry, vždy s dostatečným počtem vhodných a odpovídajících úkrytů. Pokud jsou jako součást terénů použity i stojící budovy, musí být obtížné pro pohyb psa nebo s obtížnějším přístupem do jejich částí (např. sklepení, spadlá střecha apod.) V terénu se ozývají při práci psa nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).

Psovod se pohybuje terénem na základě taktiky a strategie vycházející ze vstupního pohovoru a z definice terénu od rozhodčího. S ohledem na členitost a obtížnost terénu je rozhodčím vymezeno až 30% rozsahu terénu jako tzv. NO GO zóna /zóny se zakázaným vstupem pro psovoda. V této zóně pes pracuje samostatně. Psovodovi by měl být umožněn přiměřený přehled o pohybu psa v této zóně, avšak není podmínkou, aby měl psa neustále vizuálně pod kontrolou.

Psovodovi je dovoleno práci na sutině přerušit, aby mohl psovi očistit hlavu, oči a nos, či mu dát napít. Přestávku však musí rozhodčímu smluveným pokynem nejdříve oznámit a nesmí tak učinit, když pes zřetelně pracuje na dohledání nálezu. Tyto přestávky se však započítávají do časového limitu.

Rozhodčí společně s vedoucím zkoušek se pohybuje v obou terénech společně se psovodem, nebo může práci pozorovat z volitelného stanoviště. Současně se v terénech podle určení rozhodčího může pohybovat záchranná četa či jiné pomocné složky.   

Označování osoby je možné štěkáním, nálezkou nebo volným značením. Způsob označování osoby psem hlásí psovod rozhodčímu při hlášení před zahájením práce. V případě volného značení nalezené osoby, psovod taktéž oznámí rozhodčímu vzorec chování psa. Pokud však pes nalezenou osobu označí jiným než předem nahlášeným způsobem, hodnotí se toto označení ve známce maximálně uspokojivě.

Pět pohřešovaných osob se nachází ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5)  Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu. Minimální vzdálenost úkrytů, resp. subjektů v úkrytech je 7m (cca 10 kroků).

K úspěšnému splnění zkoušky je vždy nutné nalézt všechny hledané subjekty v rozsahu zkoušky.

Časový limit pro prohledání jednoho terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi prohledáním obou terénů je 30 minut.

ZZP2 - cviky poslušnosti

Souhrnné bodové hodnocení zkoušky ZZP2

Speciální cviky200 bodů
Poslušnost100 bodů
Zkouška ZZP2 celkem 300 bodů

Aktuální informace
Pozvánka na IRO zkoušky 7.-9.10.2022, Eggendorf, AU
Předkládáme pozvánku na Mezinárodní IRO zkoušky pořádané v Rakousku v kategoriích F, FL, T - ve všech kategoriích všechny stupně V,A,B
16.8.2022 13:54

- meta každého záchranáře
Vedoucímu jihočeské záchranné brigády Pavlu Trollerovi s fenkou bernského salašnického psa Brigitte Bona Fornax se ve středu 13. července 2022 podařilo splnit si "záchranářský" sen ... zachránit lidský život.
15.7.2022 19:16

Praktické nasazení kynologických týmů vedlo k úspěšné záchranné akci
Dne 11.5.2022 proběhla u Hradce Králové pátrací akce. V koordinaci se složkami IZS se akce zúčastnili také psovodi ze Svazu záchranných brigád kynologů, Policie ČR, HZS, Horské služby, České hasičské jednoty a MP Praha.
17.5.2022 20:19

... přejít na aktuality
Nejbližší akce