Přihláška na akci pro nečleny SZBK ČR

Terénní přebor ZTV 2

Přihláška platí pouze pro nečleny SZBK ČR. Na akci se mohou přihlásit pouze psovodi s jedním psem, který splňuje požadavky pro účast na příslušné zkoušce/akci.
Přihlášku člena SZBK ČR vyřizuje pouze vedoucí brigády, člen se sám nemůže přihlásit a jeho přihláška touto formou nebude akceptována.


Výběr zkoušky v rámci akcePsovod

Pes